wolny rynek


wolny rynek
wolny rynek {{/stl_13}}{{stl_7}}'handel, w którym o cenach i ilości towarów decydują prawa popytu i podaży, bez jakiejkolwiek ingerencji państwa': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wprowadzić wolny rynek. Zwolennicy, przeciwnicy wolnego rynku. Reguły wolnego rynku. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • rynek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. ryneknku {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} od średniowiecza: centralny plac miejski, zwykle w formie prostokąta zamkniętego kamienicami najbogatszych mieszczan, często z ratuszem …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wolny — wolnyni, wolnyniejszy 1. «mogący postępować zgodnie z własną wolą, nie podporządkowany komuś lub czemuś; będący na swobodzie, nie uwięziony; nie zabroniony, nie skrępowany; o kraju: nie będący pod obcą przemocą, suwerenny, niezawisły» Wolny kraj …   Słownik języka polskiego

  • rynek — m III, D. ryneknku, N. ryneknkiem; lm M. ryneknki 1. «w dawnych miastach: główny plac będący ośrodkiem życia gospodarczego i społecznego, obudowany, często z ratuszem, sukiennicami; miejsce targowisk, zebrań i uroczystości» 2. «całokształt… …   Słownik języka polskiego

  • lód — 1. Bryła lodu «o kimś, kto jest oschły, pozbawiony uczuć lub nie umie ich okazać» 2. Kraina wiecznych lodów «Arktyka» 3. Lody topnieją «znika atmosfera obcości lub wrogości»: W ponurej ciszy żołnierskie głowy pochylały się nad miskami. Nikt… …   Słownik frazeologiczny

  • kapitalizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. kapitalizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} system społeczno ekonomiczny, w którym środki produkcji należą do prywatnych właścicieli, a podstawą gospodarki jest wolny rynek i swobodna konkurencja : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Mikolow — Mikołów …   Deutsch Wikipedia

  • Mikołów — Mikołów …   Deutsch Wikipedia